سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰

گزارش عملکرد چهار ماهه گروه علوم اجتماعی ایلام

کمیت

عناوین فعالیت ها

 

ردیف

1مورد

ارسال فرم مشخصات هسته تخصصی گروه علوم اجتماعی به دبیرخانه

 

1

1مورد

ارسال برنامه سالانه عملیاتی به دبیرخانه وسرگروه استانها(اصفهان)

 

2

1مورد

راه اندازی وبه روز رسانی وبلاگ علوم اجتماعی

sociologyilam.blogfa.com 

3

20مورد

ارتباط مستمروفعال با دبیرخانه وسرگروه استانها

 

4

1مورد

رعایت زمانبندی اجرای فعالیت ها وارسال الکترونیکی به دبیرخانه وسرگروه ها 

 

5

8مورد

ارائه ی گزارش بازدید از واحدهای آموزشی مناطق وشهرستانها

 

6

1مورد

طراحی وتولید بسته آموزشی کتاب جامعه شناسی(2)

 

7

1مورد

نقدکتاب جامعه شناسی (2) متناسب بافرم های ارسالی از طرف دبیرخانه

 

8

2مورد

ارائه طرح درس ازکتاب جامعه (2) درس سوم وچهارم

 

9

1مورد

طراحی سئوال از کتاب جامعه شناسی (1)

 

10

1مورد

طراحی سئوال از کتاب جامعه شناسی (2)

 

11

1مورد

شرکت فعال سرگروه استان درهمایش سالانه دبیرخانه

 

12

1مورد

فراخوان مسابقه مقاله نویسی ویژه همکاران درزمینه هویت

 

13

1مورد

برگزاری کارگاه آموزشی برای همکاران درزمینه ی شیوه ی مقاله نویسی با تاکید برمقالات علمی پژوهشی

 

14

1مورد

ارسال نرم افزار آموزشی جامعه (2) به مناطق

 

15

1مورد

تهیه وتوزیع 100جلد کتاب اصول شهروندی بین همکاران علوم اجتماعی استان ایلام

 

16

1مورد

تهیه وتوزیع 80 جلد کتاب راهنمای جامعه شناسی (1) دربین همکاران

 

17

1مورد

برگزاری کارگاه آموزشی درزمینه ی نقدوبررسی جامعه شناسی (2)

 

18

1مورد

برگزاری دوره ضمن خدمت جامعه شناسی (2) درشهرستان های :دهلران – دره شهر – آبدانان

 

19

1مورد

 

 

1مورد

برگزاری دوره ضمن خدمت جامعه شناسی (2) درشهرستان های : ایوان – شیروان چرداول –مهران – ملکشاهی

 

برگزاری دوره ضمن خدمت جامعه شناسی (2) درشهرستان های : ایلام وچوار

 

20

 

 

21

2مورد

بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان ایلام

 

22

1مورد

بازدید از مراکز آموزشی شهرچوار

 

23

1مورد

بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان دره شهر

 

24

1مورد

بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان شیروان

 

25

1مورد

بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان زرین آباد

 

26

3مورد

ارسال مقاله هویت جهت چاپ در گاهنامه دبیرخانه

27

1مورد

بازبینی 10درصد اوراق امتحان نهایی جامعه شناسی ( 2) در دی ماه 90

 

28

1مورد

ارسال نرم افزار آموزشی کتاب  مطالعات اجتماعی به مناطق وشهرستانها

 

29

1مورد

ارسال بودجه بندی وبارم بندی کلیه کتب علوم اجتماعی متوسطه

 

30

10مورد

پاسخگویی به سئوالات علمی همکاران ودانش اموزان به صورت حضوری وکتبی

 

31

1مورد

فراخوان مقاله به مناسبت هفته پژوهش در بین دانش آموزان

 

32

2مورد

ارسال طرح درس مطالعات اجتماعی به مناطق وشهرستان ها

 

33

1مورد

طراحی فرم ارزشیابی از گروه های آموزشی علوم اجتماعی مناطق چهارده گانه استان

 

34

1مورد

فراخوان مسابقه طرح درس نویسی ازکتاب جامعه شناسی (2)

 

35

1مورد

نظارت برتقسیم ساعات درسی همکاران

 

36

1مورد

معرفی سایت های جامعه شناسی دروبلاگ گروه

 

37

3مورد

برگزاری دوره ضمن خدمت تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی برای همکاران

38

 

 

 

39

 

 

 

40

نوشته شده توسط گروه آموزشی در 12:11 |  لینک ثابت   •